Tập 92: Đề excel nâng cao 4 De07 – Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

13Bạn sẽ được hướng dẫn tự học để lấy chứng chỉ “Ứng dụng CNTT Cơ bản” của Bộ Giáo Dục Đào Tạo thay cho Chứng chỉ A/B/C theo Thông tư Liên tịch số …

Tag: chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao, [vid_tags]

Xem thêm: https://thủthuậtlaptop.vn/category/pc

Nguồn: https://thủthuậtlaptop.vn

13 Comments

 1. 9. cho tam giác ABC. dựng vtAB'=vtBC, vtCA'=vtAB và vtBC'=vtCA
  a/ chứng minh A là trung điểm của B'C'
  b/chứng minh các đường thẳng AA',BB',CC' đồng quy

  Reply
 2. 8. cho tam giác ABC. trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm E, F sao cho EB=2EA, 2AF=3FC. gọi G là điểm sao cho vt BC=2vtCG, M,N lần lượt là trug điểm EF và BC
  a/cmr: vtEB-vtCF= vtEC+vtFB=2vtMN
  b/cmr: vtAM=1/6vtAB+3/10vtAC và vtMN=1/3vtAB+1/5vtAC
  c/ phân tích vecto EG, vtFG theo 2 vecto AB và vtAC
  d/ chứng minh rằng 3 điểm E,F,G thẳng hàng

  Reply
 3. 5. cho M va N lần lượt là trung điểm của AB, CD của tứ giác ABCD. gọi G là trung điểm của MN
  cmr: nếu có một điểm O sao cho vtOG= 1/4(vtOA+vtOB+vtOC+vtOD) thì G là trung điểm của MN

  Reply
 4. 2. cho tam giác ABC. tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn từng điều kiện sau đây:
  a/ vecto MA= vecto MB
  b/ vecto MA+ vtMB+ vtMC=vt0
  c/ |vtMA+vtMB|=|vtMA+vtMC|
  d/ |vtMA+vtBC|=3/2|vtMA-vtMB|
  e/ |vtMA+vtBC|=|vtMA-vtMB|

  Reply
 5. 1. cho tam giác ABC và điểm M tùy ý. gọi A', B', C' lần lượt là điểm đối xứng của M qua các trug điểm K, I, J của các cạnh BC, CA, AB.
  a/ chứng minh 3 đt AA', BB', CC' đồng quy tại N
  b/ chứng minh khi M di động, MN luôn đi qua trọng tâm G của tam giác ABC.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *